Hội thảo, tọa đàm

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT?”

13/05/2020

Chiều ngày 12/05/2020, Tọa đàm “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt?” dành cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học do...

TOẠ ĐÀM ”LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT?”- THÔNG BÁO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN MS_TEAMS thay cho ZOOM

11/05/2020

Sau thời gian chính thức mở link đăng ký, tọa đàm “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt?” cho các nghiê...

TỌA ĐÀM “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT”

06/05/2020

TỌA ĐÀM “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT”   Bạn là học viên cao học hay nghiên cứu sinh và đang gặp khó khăn trong qu...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Hidden Champions – The Vanguard of Globalia: Learning from Unknown World Market Leaders”

30/01/2018

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CHỦ ĐỀ : “Hidden Champions – The Vanguard of Globalia: Learning from Unknown World Market Leaders (Các nhà vô...