Khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Thực hành Luật, Kinh tế, Quản lý, ngành Quản trị, chuyên ngành Quản trị Đổi mới Sáng tạo (theo mô hình các dự án) với trường Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp, sau đây gọi tắt là chương trình Thạc sĩ Quản trị Dự án và Đổi mới, khóa 8, đào tạo bằng tiếng Anh, năm học 2018 – 2019 như sau:

Khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Thực hành Luật, Kinh tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án đổi mới và thiết lập mạng lưới kinh doanh với trường Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong việc tổ chức và đào tạo các khóa của chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á Âu, trường ĐH Ngoại Thương tiếp tục tuyển sinh chương trình với tên gọi Thạc sĩ Thương mại và Quan hệ kinh tế Á- Âu

TIN TỨC - THÔNG BÁO MỚI NHẤT