Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Trần Tú Uyên - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Tú Uyên với đề tài:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 05:58 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Nga - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Bùi Thị Thanh Nga với đề tài:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 05:59 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Đạt - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Nguyễn Ngọc Đạt với đề tài: “Phát triển hoạt động bán sản phẩm lữ hành qua mạng Internet của các công ty du lịch Việt Nam”.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 04:16 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Cao Thị Hồng Vinh - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Cao Thị Hồng Vinh với đề tài: “Mối quan hệ qua lại giữa nguồn vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển bền vững của Việt Nam”.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 04:16 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Phan Thanh Hiệp - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Phan Thanh Hiệp với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 19 Tháng 8 2017 01:32 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Xuân - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Vũ Ngọc Xuân với đề tài

Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Lê Phương Lan - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Phương Lan với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 7 2017 22:58 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bùi Thu Hiền - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Thu Hiền với đề tài: “Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 10:24 ) Đọc thêm...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: Home Thông tin NCS