Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ – Đợt tháng 03 năm 2017

Email In PDF.

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ – Đợt tháng 03 năm 2017

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi: Học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng có nhu cầu kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

2. Dạng thức của đề thi (theo Dạng thức đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ  theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo).

3. Đăng ký dự thi: Tại Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại thương từ 24/02/2017 đến 10/03/2017 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng từ 8h15-11h và chiều từ 14h-16h).

4. Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại thương, số 91, phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi: Mẫu số 1 dành cho các thí sinh là học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, Mẫu số 2 dành các thí sinh khác (tải mẫu phiếu dự thi tại đây)

- 01 Bản photo thẻ học viên (đối với học viên cao học đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương) hoặc chứng minh thư nhân dân công chứng (đối với các thí sinh khác).

- 03 ảnh 4x6

6. Thời gian tổ chức thi: thứ 7 (ngày 25/03/2017).

7. Lệ phí dự thi: 1.000.000 đồng/thí sinh

8. Thông tin: liên quan đến phòng thi, số báo danh của thí sinh sẽ được nhà trường thông báo chậm nhất là ngày 24/03/2017.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Khoa Sau đại học – Tầng 9 Nhà A, Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng. Điện thoại: 04.32595155 (máy lẻ 215/219).

Xin trân trọng thông báo!

 
You are here: Home Điểm thi Thông báo tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ – Đợt tháng 03 năm 2017