Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2016 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc tra và thông báo phúc tra) từ ngày 11/01/2017 đến ngày 21/01/2017. Xem thông tin tại các file đính kèm.

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học.

Điểm trúng tuyển.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12 Tháng 1 2017 09:43 )  
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA