Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI)

Email In PDF.

Thông báo về việc nộp đăng ký đề tài luận văn dành cho những học viên chưa đăng ký!

Ngày 07/11/2016, Khoa Sau đại học đã ra Quyết định giao tên đề tài và phân công người hướng dẫn cho học viên cao học K22. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên, vì lý do cá nhân vẫn chưa đăng ký với Khoa.

Để tạo điều kiện cho học viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, Khoa Sau đại học thông báo nhận đơn đăng ký tên đề tàI luận văn thạc sĩ.

Đề nghị học viên chưa đăng ký khẩn trương hoàn thành những thủ tục dưới đây và nộp về Khoa Sau đại học trước 16h00 ngày 16/12/2016.

1. Đơn xin đăng ký tên đề tài, trong đó ghi rõ lý do vì sao nộp muộn, tên đề tài và người hướng dẫn đăng ký. Đơn có chữ ký của Khoa chuyên môn phụ trách (ví dụ: Ngành TCNH thì khoa phụ trách chuyên môn là Khoa TCNH)

2. Bản đăng ký tên đề tài (theo mẫu).
Sau thời hạn trên, Khoa Sau đại học sẽ không tiếp nhận thêm đơn xin đăng ký tên đề tài.
Trân trọng thông báo!
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 01 Tháng 12 2016 15:01 )  
You are here: Home