Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2016 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt tháng 10 năm 2016 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc trathông báo phúc tra) từ ngày 18/10/2016 đến ngày 27/10/2016, kết quả vui lòng xem file đính kèm tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 15:42 )  
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2016 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA