Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ) DÀNH CHO ĐỢT THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017

Email In PDF.

Để chuẩn bị Kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, các chuyên ngành

: Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Chương trình Điều hành cao cấp - EMBA chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) theo định hướng nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại thương mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự thi tuyển sinh cao học Trường Đại học Ngoại thương (xem Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp); ngành, chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương và Chương trình bổ sung kiến thức các ngành trên kèm theo).

 

Thời gian khai giảng dự kiến: 18h ngày 14 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương

Thời gian học: Học buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, kèm theo bảng điểm (phô tô công chứng) và 1 ảnh 3x4cm

Học phí: 300.000 đ/1 tín chỉ, mỗi môn học: 3 tín chỉ)

Đăng ký tại Khoa Sau đại học, Trường ĐHNT, tầng 9, nhà A, số 91 phố Chùa Láng - Hà Nội, từ ngày 26/09/2016 đến ngày 11/11/2016 (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng từ 8h15 -11h và chiều từ 14h-16h).

Điện thoại: 04 32595155 (Máy lẻ 215, 217, 219).

Website: www.ftu.edu.vn;  www.sdh.ftu.edu.vn

* Đối với chương trình Điều hành cao cấp-EMBA, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ngoài địa chỉ nêu trên, người học có thể đăng ký tại:

- Cơ sở Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương, 260 Bạch Đằng - Phường Nam Khê - Uông Bí - Quảng Ninh; Điện thoại: 033 3850413; Website: http://csquangninh.ftu.edu.vn

- Đại học Hạ Long, Cơ sở 1 - 258 Bạch Đằng - Phường Nam Khê - Uông Bí - Quảng Ninh; Cơ sở 2 - 58 Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh; Điện thoại:  033 3852010; Website: http://daihochalong.edu.vn

Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp), gần chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1775, 1776, 1778, 1779/QĐ-ĐHNT ngày 19 tháng 10 năm 2015)

1. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm chuyên ngành, ngành: Kinh tế đối ngoại và Kinh tế quốc tế;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế xây dựng, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế công nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế gia đình, Quan hệ quốc tế,...và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành: Luật quốc tế, Luật kinh tế, Toán ứng dụng, và Thống kê, có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

2. Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành: Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh thương mại;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Quan hệ quốc tế,... và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế hoặc thương mại), Máy tính và công nghệ thông tin, Sản xuất và chế biến, Công nghệ kỹ thuật, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy sản, Thú y, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Dịch vụ vận tải,... có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

3. Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành: Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm...;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý,... đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế và thương mại), Khoa học chính trị; Xã hội học và nhân học; Tâm lý học; Luật (luật kinh tế…); Khoa học giáo dục (quản lý giáo dục…); quản lý văn hóa; quản lý thể dục, thể thao…; Quản lý công nghiệp; Quản lý xây dựng; Quản lý bệnh viện; Máy tính và công nghệ thông tin, Sản xuất và chế biến, Công nghệ kỹ thuật, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Thú y, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Dịch vụ vận tải,... có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương.

4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý,...  và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế hoặc thương mại), Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược, máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và bảo vệ môi trường, Thú y, Dịch vụ vận tải,... có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

5. Chương trình Điều hành cao cấp - EMBA, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

a) Về văn bằng

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh, bao gồm các ngành và nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý và đã học Bổ sung kiến thức các môn học chương trình EMBA tại Trường Đại học Ngoại thương

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác và đã học Bổ sung kiến thức các môn học chương trình EMBA tại Trường Đại học Ngoại thương

b) Về thâm niên kinh nghiệm công tác

Người dự thi tuyển sinh phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác thực tế tính từ ngày có quyết định (hợp đồng) tuyển dụng, bổ nhiệm đến ngày nộp hồ sơ (thời gian theo học đại học không được tính vào thâm niên công tác). Ưu tiên người dự thi ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên thuộc các doanh nghiệp và tổ chức (điểm ưu tiên được xác định là một trong những tiêu chí để tính điểm thi Môn 1 – Đánh giá năng lực thí sinh).

6. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế ( giảng dạy bằng Tiếng Anh) theo định hướng nghiên cứu

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm tất các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học (trừ ngành Kinh tế học và Kinh tế quốc tế), Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Toán học, Thống kê, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; hoặc ngành Quản lý giáo dục, Sư phạm tiếng Anh, Kinh tế vận tải, Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Khoa học môi trường, Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kinh tế gia đình và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh tế quốc tế (theo định hướng nghiên cứu) tại Trường Đại học Ngoại thương.

7. Người dự thi được miễn các môn học ở hệ cử nhân mà thời lượng đủ so với số tín chỉ thuộc chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương./

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Nguyên lý kế toán

3

 

2

Nguyên lý thống kê

3

 

3

Quản trị nhân sự

3

 

4

Quản trị chiến lược

3

 

5

Quản trị tài chính

3

 

6

Quản trị tác nghiệp

3

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

3

 

2

Thị trường chứng khoán

3

 

3

Phân tích báo cáo tài chính

3

 

4

Chiến lược tài chính doanh nghiệp

3

 

5

Thanh toán quốc tế

3

 

6

Kinh doanh ngoại hối

3

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Chính sách thương mại quốc tế

3

 

2

Đầu tư quốc tế

3

 

3

Giao dịch thương mại quốc tế

3

 

4

Logictics và vận tải quốc tế

3

 

5

Bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế

3

 

6

Pháp luật kinh doanh quốc tế

3

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Kinh tế lượng

3

 

4

Kinh tế quốc tế

3

 

5

Kinh tế phát triển

3

 

6

Kinh tế môi trường

3

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EMBA , CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Những vấn đề cơ bản về kế toán & tài chính trong doanh nghiệp

3

3

Quản trị chiến lược

3

4

Quản trị nguồn nhân lực

3

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ  ( GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế lượng

3

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 21 Tháng 10 2016 09:13 )  
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ) DÀNH CHO ĐỢT THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017