Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 08 NĂM 2016

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả chấm phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt tháng 08 năm 2016:

Xem kết quả tại file đính kèm:

Kết quả chấm phúc khảo.

 

 
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 08 NĂM 2016