Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 Khung Châu Âu (tương đương cấp độ 3/6, 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) - Đợt tháng 3 năm 2016

Email In PDF.
Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu ( tương đương cấp độ 3/6 và 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) ngày 26/03/2016.

Chi tiết mời xem tại file đính kèm.

Đề nghị các thí sinh khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, tập trung đúng theo thời gian đã thông báo.

Danh sách thí sinh dự thi được thông báo trên website và bảng tin tại Khoa Sau đại học vào ngày 25/03/2016.

Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao!

Lịch thi

 
You are here: Home Điểm thi Thông báo lịch thi đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 Khung Châu Âu (tương đương cấp độ 3/6, 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) - Đợt tháng 3 năm 2016