Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo lịch thi Tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu - Đợt tháng 10 năm 2013

Email In PDF.

LỊCH THI TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU

 

Thi ngày 02 tháng 11 năm 2013 (Sáng từ 7h15-11h45, chiều từ 13h15-17h45)

Phòng
thi số

Trình độ

KỸ NĂNG ĐỌC, VIẾT, NGHE

KỸ NĂNG NÓI

Thời gian

Địa điểm

Thời gian

Địa điểm

1

B1

7h15 – 9h20

A601 - Tầng 6 nhà A

9h40 – 11h45

A603 - Tầng 6 nhà A

2

B1

7h15 – 9h20

A601 - Tầng 6 nhà A

9h40 – 11h45

A605 - Tầng 6 nhà A

3

B1

7h15 – 9h20

B504 - Tầng 5 nhà B

9h40 – 11h45

A703 - Tầng 7 nhà A

4

B1

7h15 – 9h20

PM2 - Tầng 4 nhà B

9h40 – 11h45

A705 - Tầng 7 nhà A

5

B1

9h40 – 11h45

A601 - Tầng 6 nhà A

7h15 – 9h20

A603 - Tầng 6 nhà A

6

B1

9h40 – 11h45

A601 - Tầng 6 nhà A

7h15 – 9h20

A605 - Tầng 6 nhà A

7

B1

9h40 – 11h45

B504 - Tầng 5 nhà B

7h15 – 9h20

A703 - Tầng 7 nhà A

8

B1

9h40 – 11h45

PM2 - Tầng 4 nhà B

7h15 – 9h20

A705 - Tầng 7 nhà A

9

B1

13h15 – 15h20

A601 - Tầng 6 nhà A

15h40 – 17h45

A603 - Tầng 6 nhà A

10

B1

13h15 – 15h20

A601 - Tầng 6 nhà A

15h40 – 17h45

A605 - Tầng 6 nhà A

11

B1

13h15 – 15h20

B504 - Tầng 5 nhà B

15h40 – 17h45

A703 - Tầng 7 nhà A

12

B1

13h15 – 15h20

PM2 - Tầng 4 nhà B

15h40 – 17h45

A705 - Tầng 7 nhà A

13

B1

15h40 – 17h45

A601 - Tầng 6 nhà A

13h15 – 15h20

A603 - Tầng 6 nhà A

14

B1

15h40 – 17h45

A601 - Tầng 6 nhà A

13h15 – 15h20

A605 - Tầng 6 nhà A

15

B1

15h40 – 17h45

B504 - Tầng 5 nhà B

13h15 – 15h20

A703 - Tầng 7 nhà A

16

B1

15h40 – 17h45

PM2 - Tầng 4 nhà B

13h15 – 15h20

A705 - Tầng 7 nhà A

17

B2

7h15 – 10h55

B407 - Tầng 4 nhà B

11h00 – 12h00

A603 - Tầng 6 nhà A

Ghi chú:

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi: 13h30 thứ sáu ngày 01/11/2013, tại các phòng A305, A405 và A505

- Từ số báo danh B1.001 đến B1.150:            phòng A305 - tầng 3 nhà A

- Từ số báo danh B1.151 đến B1.301:            phòng A405 - tầng 4 nhà A

- Từ số báo danh B1.302 đến B1.487:            phòng A505 - tầng 5 nhà A

- Từ số báo danh B2.001 đến B2.005:            phòng A505 - tầng 5 nhà A

2. Cán bộ coi thi có mặt tại phòng hội đồng (A901), thí sinh có mặt tại phòng thi: Sáng từ 06h40, chiều từ 12h55 Thứ bảy ngày 02/11/2013./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013 11:42 )  
You are here: Home Điểm thi Thông báo lịch thi Tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu - Đợt tháng 10 năm 2013