Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo điều chỉnh lịch thi tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu - Đợt thi tháng 10 năm 2013

Email In PDF.

Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, B2 Khung Châu Âu tại Trường Đại học Ngoại thương thông báo

về việc thay đổi lịch tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu Đợt tháng 10 năm 2013 như sau:

- Thời gian làm thủ tục dự thi: Ngày 01 tháng 11 năm 2013

- Thời gian thi: Ngày 02 tháng 11 năm 2013

Lịch thi này thay cho lịch thi tại “Thông báo tổ chức đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ - đợt tháng 10 năm 2013” ngày thứ 4 ngày 4 tháng 09 năm 2013 của Trường Đại học Ngoại thương (Lịch thi cũ: các ngày 25, 26 tháng 10 năm 2013).

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 10:16 )  
You are here: Home Điểm thi Thông báo điều chỉnh lịch thi tiếng Anh B1, B2 Khung Châu Âu - Đợt thi tháng 10 năm 2013