Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo kết quả thi B1, B2 Khung Châu Âu Đợt tháng 05 năm 2013

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi B1, B2 Khung Châu Âu đợt tháng 05 năm 2013 như sau:

 

Kết quả thi Tiếng Anh B1 Khung Châu Âu

Số
TT
SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đọc Viết Nghe Nói Tổng Ghi chú
1 CH001 Tống Duy Anh 27/11/1989 Thanh Hóa 25 19 9 17 70 Đạt yêu cầu
2 CH002 Nguyễn Thị Vân Anh 09/02/1980 Hưng Yên 10 4 11 10 35 Không đạt
3 CH003 Nguyễn Vân Anh 04/03/1986 Bungari 19 17 9 14 59 Đạt yêu cầu
4 CH004 Nguyễn Thị Trang Anh 25/09/1986 Hà Nội 23 23 12 17 75 Đạt yêu cầu
5 CH005 Khương Thị Tú Anh 24/03/1986 Hải Dương 11 19 5 13 48 Không đạt
6 CH006 Nguyễn Thị Thùy Anh 21/10/1984 Thanh Hóa 8 19 6 10 43 Không đạt
7 CH007 Nguyễn Văn Anh 09/07/1985 Hải Dương 17 23 16 16 72 Đạt yêu cầu
8 CH008 Hoàng Vân Anh 29/06/1987 Quảng Ninh 27 17 11 13 68 Đạt yêu cầu
9 CH009 Bùi Thái Anh 18/12/1990 Thái Bình 7 15 2 24 Không đạt
10 CH010 Hà Thị Lưu Ba 23/02/1985 Bắc Giang 19 19 9 15 62 Đạt yêu cầu
11 CH011 Hoàng Hải Bắc 17/12/1977 Hưng Yên 0 0 0 0 Không đạt
12 CH012 Trần Xuân Bách 10/07/1987 Hà Nội 15 18 10 12 55 Đạt yêu cầu
13 CH013 Trần Đức Bền 25/04/1985 Thái Bình 15 18 16 14 63 Đạt yêu cầu
14 CH014 Vũ Thị Ngọc Bích 12/09/1987 Hưng Yên 0 0 0 0 Không đạt
15 CH015 Trần Ngọc Bích 13/12/1988 Hà Nội 28 22 17 16 83 Đạt yêu cầu
16 CH016 Nguyễn Long Biên 16/06/1988 Hưng Yên 19 18 11 9 57 Đạt yêu cầu
17 CH017 Lê Thanh Bình 10/09/1985 Thanh Hóa 11 21 10 11 53 Đạt yêu cầu
18 CH018 Tạ Hồng Châu 18/06/1987 Hà Nội 25 26 15 15 81 Đạt yêu cầu
19 CH019 Hoàng Mai Chi 10/02/1980 Hà Nội 21 22 13 10 66 Đạt yêu cầu
20 CH020 Trần Thị Quỳnh Chi 22/07/1987 Hưng Yên 14 12 4 11 41 Không đạt
21 CH021 Trần Văn Chiến 29/10/1985 Bắc Ninh 14 22 12 8 56 Đạt yêu cầu
22 CH022 Lê Văn Chung 12/12/1983 Quảng Ninh 0 0 0 0 Không đạt
23 CH023 Tạ Thị Kim Chung 12/08/1984 Nam Định 21 19 7 9 56 Đạt yêu cầu
24 CH024 Trương Thị Minh Chuyên 04/02/1981 Hà Nội 19 21 19 11 70 Đạt yêu cầu
25 CH025 Nguyễn Bá Cơ 24/05/1981 Thanh Hóa 22 25 18 8,5 73,5 Đạt yêu cầu
26 CH026 Hoàng Minh Cương 24/08/1983 Ninh Bình 13 14 3 8 38 Không đạt
27 CH027 Kim Minh Cường 26/01/1986 Vĩnh Phúc 11 12 0 12 35 Không đạt
28 CH028 Lưu Xuân Cường 13/10/1984 Hà Nội 24 17 8 8 57 Đạt yêu cầu
29 CH029 Nguyễn Thanh Danh 17/04/1986 Hải Dương 0 0 0 0 Không đạt
30 CH030 Bùi Thị Thùy Doan 15/10/1987 Hòa Bình 21 21 8 9,5 59,5 Đạt yêu cầu
31 CH031 Nguyễn Phương Dung 27/09/1987 Phú Thọ 27 22 12 13 74 Đạt yêu cầu
32 CH032 Nguyễn Thùy Dung 18/04/1985 Thanh Hóa 25 22 15 15,5 77,5 Đạt yêu cầu
33 CH033 Nguyễn Trung Dũng 21/10/1984 Thanh Hóa 16 11 6 14 47 Không đạt
34 CH034 Hoàng Việt Dũng 05/02/1986 Hà Nội 23 20 13 14 70 Đạt yêu cầu
35 CH035 Trần Trọng Dũng 22/10/1986 Hà Nội 15 20 4 15 54 Không đạt
36 CH036 Trần Vũ Dũng 19/12/1983 Nam Định 20 19 17 13,5 69,5 Đạt yêu cầu
37 CH037 Đặng Việt Dũng 07/01/1982 Hà Nội 18 8 11 14,5 51,5 Không đạt
38 CH038 Nguyễn Trung Dũng 28/03/1985 Thái Bình 0 0 0 0 Không đạt
39 CH039 Nguyễn Thùy Dương 18/11/1989 Thái Bình 18 22 5 15,5 60,5 Không đạt
40 CH040 Trần Thùy Dương 05/12/1980 Hải Phòng 20 22 17 11,5 70,5 Đạt yêu cầu
41 CH041 Nguyễn Duy Dương 04/04/1986 Hà Nội 17 18 11 13 59 Đạt yêu cầu
42 CH042 Đoàn Thùy Dương 21/10/1987 Quảng Ninh 12 15 4 8 39 Không đạt
43 CH043 Nguyễn Thùy Dương 08/09/1986 Nam Định 20 21 12 14 67 Đạt yêu cầu
44 CH044 Nguyễn Đình Dương 29/04/1985 Hải Dương 18 13 5 12 48 Không đạt
45 CH045 Trần Phương Duy 10/04/1985 Nghệ An 15 11 7 10 43 Không đạt
46 CH046 Lê Ngọc Duy 14/03/1984 Hà Nội 8 15 12 8 43 Không đạt
47 CH047 Đoàn Thị  Duyên 27/12/1989 Nam Định 20 20 12 8 60 Đạt yêu cầu
48 CH048 Phạm Hoàng Đạo 05/11/1989 Hà Nội 19 12 5 15 51 Không đạt
49 CH049 Phạm Minh Đức 01/10/1984 Hà Nội 21 20 11 16 68 Đạt yêu cầu
50 CH050 Trần Huy Đức 03/06/1988 Nam Định 16 16 9 14 55 Đạt yêu cầu
51 CH051 Nguyễn Văn Đức 28/09/1989 Quảng Ninh 21 27 8 16 72 Đạt yêu cầu
52 CH052 Bùi Quang Đường 01/06/1985 Hải Dương 17 25 6 16 64 Đạt yêu cầu
53 CH053 Trần Thanh Giang 21/06/1985 Hà Nội 15 18 14 14 61 Đạt yêu cầu
54 CH054 Lưu Thị Thu Hà 09/08/1988 Thái Bình 20 20 9 14 63 Đạt yêu cầu
55 CH055 Hà Thái Hà 03/08/1986 Hà Nội 17 17 10 12 56 Đạt yêu cầu
56 CH056 Khuất Thanh Hà 05/03/1983 Hà Nội 16 22 6 9 53 Đạt yêu cầu
57 CH057 Bùi Thị Thu Hà 01/06/1982 Hà Nội 21 17 6 13 57 Đạt yêu cầu
58 CH058 Đỗ Mạnh Hà 03/09/1986 Bắc Giang 27 18 17 14 76 Đạt yêu cầu
59 CH059 Ngô Thị Thu Hà 25/11/1989 Hải Phòng 25 23 14 16 78 Đạt yêu cầu
60 CH060 Nguyễn Việt Hà 09/01/1989 Hải Phòng 27 23 16 16 82 Đạt yêu cầu
61 CH061 Vũ Thị Thu Hà 03/08/1989 Hưng Yên 20 21 14 13 68 Đạt yêu cầu
62 CH062 Ngô Ngân Hà 06/06/1988 Thái Nguyên 18 15 11 14 58 Đạt yêu cầu
63 CH063 Trần Thanh Hải 23/05/1982 Thái Bình 15 10 13 11 49 Không đạt
64 CH064 Nguyễn Đức Hải 03/10/1983 Thái Bình 18 9 4 13 44 Không đạt
65 CH065 Nguyễn Kim Hải 24/07/1985 Tuyên Quang 14 10 6 13 43 Không đạt
66 CH066 Lê Hoàng Hải 26/09/1989 Thanh Hóa 25 15 17 16 73 Đạt yêu cầu
67 CH067 Lê Thanh Hải 09/10/1983 Hải Dương 10 10 6 14 40 Không đạt
68 CH068 Phạm Vũ Hải 19/09/1975 Hải Phòng 17 5 8 11 41 Không đạt
69 CH069 Nguyễn Thị Hằng 15/08/1987 Bắc Ninh 19 19 19 11 68 Đạt yêu cầu
70 CH070 Nguyễn Hải Hằng 18/11/1983 Hà Nội 13 11 13 15 52 Đạt yêu cầu
71 CH071 Nguyễn Thu Hằng 26/02/1989 Hải Phòng 22 17 15 18 72 Đạt yêu cầu
72 CH072 Lê Thị Hằng 20/09/1989 Hà Nội 20 21 18 16 75 Đạt yêu cầu
73 CH073 Lê Hồng Hạnh 13/07/1987 Hà Nội 22 22 17 18 79 Đạt yêu cầu
74 CH074 Bùi Thị Hồng Hạnh 26/12/1984 Yên Bái 10 8 2 12 32 Không đạt
75 CH075 Đinh Thị Hạnh 29/09/1987 Thái Bình 25 15 12 18 70 Đạt yêu cầu
76 CH076 Thịnh Phương Hạnh 11/04/1987 Thanh Hóa 25 19 19 18 81 Đạt yêu cầu
77 CH077 Lê Thị Ngọc Hảo 09/05/1983 Hải Phòng 23 23 14 19 79 Đạt yêu cầu
78 CH078 Nguyễn Thị Thu Hiên 21/04/1989 Hà Nội 26 18 14 20 78 Đạt yêu cầu
79 CH079 Nguyễn Thị Hiền 31/08/1988 Hưng Yên 27 17 11 16 71 Đạt yêu cầu
80 CH080 Vũ Thị Thu Hiền 20/03/1989 Quảng Ninh 25 12 16 18 71 Đạt yêu cầu
81 CH081 Trần Thu Hiền 25/07/1982 Hà Nội 17 17 9 16 59 Đạt yêu cầu
82 CH082 Bùi Vinh Hiển 20/07/1989 Hà Nội 0 0 0 0 Không đạt
83 CH083 Nguyễn Ngọc Hiển 23/08/1986 Nam Định 23 15 8 14 60 Đạt yêu cầu
84 CH084 Bùi Hoàng Hiệp 25/06/1987 Hà Nội 26 20 17 19 82 Đạt yêu cầu
85 CH085 Nguyễn Trọng Hiếu 06/09/1988 Hưng Yên 29 22 18 19 88 Đạt yêu cầu
86 CH086 Nguyễn Trung Hiếu 04/02/0988 Hà Nội 25 14 19 19 77 Đạt yêu cầu
87 CH087 Ngô Thị Bảo Hoa 14/04/1990 Hà Nội 15 11 14 17 57 Đạt yêu cầu
88 CH088 Bùi Thị Quỳnh Hoa 28/11/1988 Nghệ An 25 21 13 17 76 Đạt yêu cầu
89 CH089 Hoàng Thị Hòa 23/03/1985 Thanh Hóa 9 12 11 14 46 Không đạt
90 CH090 Phạm Thu Hòa 22/01/1988 Bắc Ninh 29 18 14 16 77 Đạt yêu cầu
91 CH091 Quản Thị Hòa 24/01/1988 Nam Định 20 17 9 14 60 Đạt yêu cầu
92 CH092 Phạm Thị Hoài 29/05/1987 Hải Dương 12 12 10 10 44 Không đạt
93 CH093 Phạm Thị Thu Hoài 11/10//1988 Hà Nội 23 22 10 14 69 Đạt yêu cầu
94 CH094 Phạm Văn Hoan 14/09/1983 Hải Phòng 0 0 0 0 Không đạt
95 CH095 Nguyễn Trọng Hoàng 01/07/1987 Nam Định 9 15 8 10 42 Không đạt
96 CH096 Nguyễn Minh Hoàng 07/09/1981 Hà Nội 21 20 15 16 72 Đạt yêu cầu
97 CH097 Đặng Thanh Hoàng 02/06/1973 Quảng Ninh 17 14 2 16 49 Không đạt
98 CH098 Đỗ Thiên Hoàng 24/10/1979 Quảng Ninh 13 0 4 14 31 Không đạt
99 CH099 Mạnh Vũ Hoàng 11/05/1974 Quảng Ninh 20 22 11 12 65 Đạt yêu cầu
100 CH100 Trương Thị Hồng 13/08/1988 Thanh Hóa 0 0 0 0 Không đạt
101 CH101 Trần Văn Huân 16/01/1984 Hà Nam 0 0 0 0 Không đạt
102 CH102 Nguyễn Thị Huệ 18/01/1987 Thanh Hóa 27 25 16 19 87 Đạt yêu cầu
103 CH103 Đỗ Thị Hồng Huệ 20/09/1989 Ninh Bình 24 18 16 14 72 Đạt yêu cầu
104 CH104 Nguyễn Thị Huệ 16/09/1989 Hà Nội 17 12 8 10 47 Không đạt
105 CH105 Phùng Trung Hưng 11/11/1981 Hà Nội 16 10 7 8 41 Không đạt
106 CH106 Nguyễn Văn Hưng 14/11/1973 Quảng Ninh 0 0 0 0 Không đạt
107 CH107 Nguyễn Thị Thu Hương 05/01/1990 Bắc Giang 25 15 15 14 69 Đạt yêu cầu
108 CH108 Nguyễn Thị Mai Hương 08/08/1989 Nghệ An 23 21 20 16 80 Đạt yêu cầu
109 CH109 Đặng Thị Thu Hương 01/10/1988 Thái Bình 5 13 7 4 29 Không đạt
110 CH110 Bùi Thị  Hương 25/02/1987 Hòa Bình 24 21 12 18 75 Đạt yêu cầu
111 CH111 Nguyễn Thị Lan Hương 14/03/1987 Quảng Ninh 17 21 14 10 62 Đạt yêu cầu
112 CH112 Nguyễn Thị Thanh Hường 16/11/1987 Hà Nội 23 19 15 14 71 Đạt yêu cầu
113 CH113 Nguyễn Thị Hường 26/10/1987 Nam Định 27 21 17 16 81 Đạt yêu cầu
114 CH114 Đỗ Quang Hưởng 20/08/1980 Hà Nội 7 12 6 10 35 Không đạt
115 CH115 Nguyễn Thành Huy 07/02/1985 Hà Nội 22 18 10 14 64 Đạt yêu cầu
116 CH116 Cao Danh Huy 01/03/1983 Hưng Yên 5 16 7 10 38 Không đạt
117 CH117 Lưu Minh Huyên 25/06/1977 Quảng Ninh 10 8 2 20 Không đạt
118 CH118 Phạm Thị Thanh Huyền 11/12/1987 Hà Nội 29 20 19 16 84 Đạt yêu cầu
119 CH119 Nguyễn Tất Khang 29/06/1988 Hà Nội 9 7 13 10 39 Không đạt
120 CH120 Đỗ Duy Khánh 20/01/1983 Hải Phòng 24 19 8 15 66 Đạt yêu cầu
121 CH121 Đào Việt Anh Khoa 24/10/1981 Thái Bình 22 18 16 15 71 Đạt yêu cầu
122 CH122 Dương Văn Khôi 08/09/1979 Hà Nội 15 14 8 12 49 Không đạt
123 CH123 Nguyễn Đạt Khối 23/08/1987 Hà Nội 17 15 6 13 51 Đạt yêu cầu
124 CH124 Lý Trần Lâm 09/03/1977 Hà Nam 8 11 6 11 36 Không đạt
125 CH125 Bùi Ngọc Lâm 25/03/1978 Thái Bình 12 12 8 17 49 Không đạt
126 CH126 Đỗ Thị Lan 20/09/1987 Thanh Hóa 14 10 5 13 42 Không đạt
127 CH127 Phạm Thị Ngọc Lan 25/06/1985 Hòa Bình 22 22 17 17 78 Đạt yêu cầu
128 CH128 Nguyễn Thị Lan 26/09/1985 Hà Nam 22 22 14 16 74 Đạt yêu cầu
129 CH129 Nguyễn Quỳnh Lê 12/09/1985 Hà Nội 15 15 16 14 60 Đạt yêu cầu
130 CH130 Nguyễn Thị Liên 19/09/1987 Hà Nội 13 13 6 14 46 Không đạt
131 CH131 Trần Thị Liên 28/11/1986 Nam Định 20 16 4 9 49 Không đạt
132 CH132 Lưu Thị Phương Liên 10/10/1986 Thanh Hóa 26 21 15 12 74 Đạt yêu cầu
133 CH133 Lê Thị Thùy Liên 08/04/1989 Thái Bình 24 15 11 11 61 Đạt yêu cầu
134 CH134 Nguyễn Thị Linh 11/11/1989 Thanh Hóa 24 20 9 16 69 Đạt yêu cầu
135 CH135 Văn Thị Linh 27/12/1988 Hà Nội 21 11 16 12 60 Đạt yêu cầu
136 CH136 Nguyễn Diệu Linh 24/10/1989 Hà Nội 28 20 18 12 78 Đạt yêu cầu
137 CH137 Dương Thị Tố Linh 30/10/1988 Quảng Ninh 23 21 7 13 64 Đạt yêu cầu
138 CH138 Nguyễn Thị Song Linh 15/06/1980 Bắc Giang 25 17 15 13 70 Đạt yêu cầu
139 CH139 Nguyễn Huyền Linh 21/02/1988 Hà Nội 22 16 11 12 61 Đạt yêu cầu
140 CH140 Doãn Thị Thùy Linh 27/02/1990 Hà Nội 24 20 13 14 71 Đạt yêu cầu
141 CH141 Vũ Ngọc Loan 29/09/1989 Hưng Yên 26 18 18 17 79 Đạt yêu cầu
142 CH142 Nguyễn Gia Lợi 01/09/1982 Nam Định 12 10 5 12 39 Không đạt
143 CH143 Nguyễn Bá Long 28/07/1986 Bắc Ninh 29 19 16 18 82 Đạt yêu cầu
144 CH144 Ngô Đức Long 21/12/1986 Phú Thọ 20 14 11 16 61 Đạt yêu cầu
145 CH145 Phạm Văn Long 28/07/1989 Nam Định 24 15 20 14 73 Đạt yêu cầu
146 CH146 Nguyễn Thành Long 13/12/1986 Nam Định 17 12 8 12 49 Không đạt
147 CH147 Vũ Xuân Lượng 02/09/1988 Nghệ An 27 19 12 15,5 73,5 Đạt yêu cầu
148 CH148 Vũ Văn Lưu 21/10/1985 Nam Định 19 18 18 15 70 Đạt yêu cầu
149 CH149 Đào Diễm Ly 28/11/1986 Hà Nội 26 16 15 18 75 Đạt yêu cầu
150 CH150 Nguyễn Thanh Ly 24/01/1989 Hà Nội 28 22 19 17,5 86,5 Đạt yêu cầu
151 CH151 Đàm Thị Thu Mai 10/09/1989 Hà Nam 23 25 14 14,5 76,5 Đạt yêu cầu
152 CH152 Phạm Thị Thanh Mai 10/09/1987 Hà Tĩnh 26 25 13 15 79 Đạt yêu cầu
153 CH153 Lê Hoàng Mai 29/06/1987 Hà Nội 27 24 17 18 86 Đạt yêu cầu
154 CH154 Phạm Thị Mai 26/09/1985 Hải Dương 21 15 15 14 65 Đạt yêu cầu
155 CH155 Đào Hùng Mạnh 28/07/1983 Hà Nội 15 22 11 13 61 Đạt yêu cầu
156 CH156 Nguyễn Hồng Minh 03/11/1986 Hà Nội 16 7 13 12 48 Không đạt
157 CH157 Trần Thị Thùy Minh 02/02/1987 Hà Nội 23 16 14 14,5 67,5 Đạt yêu cầu
158 CH158 Bùi Hồng Minh 07/01/1988 Vĩnh Phúc 19 16 15 16,5 66,5 Đạt yêu cầu
159 CH159 Nguyễn Quang Minh 14/01/1988 Hà Nội 25 22 19 18,5 84,5 Đạt yêu cầu
160 CH160 Phạm Trà My 31/07/1987 Hà Nội 24 19 20 15 78 Đạt yêu cầu
161 CH161 Nguyễn Hoài Nam 11/02/1981 Quảng Ninh 29 11 16 17 73 Đạt yêu cầu
162 CH162 Lê Hoàng Nam 24/12/1988 Hà Nội 25 25 17 18 85 Đạt yêu cầu
163 CH163 Trần Hoàng Nam 05/02/1983 Hà Nội 0 0 0 0 Không đạt
164 CH164 Lý Thị Thanh Nga 06/10/1986 Phú Thọ 29 19 17 19 84 Đạt yêu cầu
165 CH165 Trần Thị Thu Nga 24/04/1981 Hà Nội 19 19 11 16 65 Đạt yêu cầu
166 CH166 Trần Thị Thanh Nga 05/09/1982 Quảng Ninh 25 21 11 18 75 Đạt yêu cầu
167 CH167 Đào Phan Thanh Ngà 03/03/1988 Hà Nội 27 24 19 16 86 Đạt yêu cầu
168 CH168 Trần Thị Ngân 15/07/1985 Nam Định 19 21 5 14 59 Không đạt
169 CH169 Mai Thanh Nghị 25/05/1986 Hà Nội 26 15 12 18 71 Đạt yêu cầu
170 CH170 Nguyễn Trọng Nghĩa 23/11/1986 Hà Nội 24 15 11 16 66 Đạt yêu cầu
171 CH171 Trần Nam Nghĩa 14/12/1985 Nam Định 18 13 4 7 42 Không đạt
172 CH172 Đặng Thủy Ngọc 04/06/1988 Thái Bình 22 19 13 16 70 Đạt yêu cầu
173 CH173 Trần Thị Minh Ngọc 04/07/1990 Thái Bình 23 16 13 14 66 Đạt yêu cầu
174 CH174 Đậu Huy Ngọc 19/12/1983 Hà Nội 21 20 12 16 69 Đạt yêu cầu
175 CH175 Phùng Thị Phương Ngọc 10/06/1987 Thái Nguyên 24 20 16 13 73 Đạt yêu cầu
176 CH176 Nguyễn Bích Ngọc 07/04/1986 Hà Nội 0 0 0 0 Không đạt
177 CH177 Trần Thị Bảo Ngọc 13/11/1988 Nghệ An 23 27 14 17 81 Đạt yêu cầu
178 CH178 Ngô Thị Nguyệt 12/10/1985 Ninh Bình 26 8 14 12 60 Không đạt
179 CH179 Lê Thanh Nhàn 01/12/1989 Thanh Hóa 27 14 15 17 73 Đạt yêu cầu
180 CH180 Bùi Nguyệt Nhung 28/01/1980 Hưng Yên 19 12 13 7 51 Đạt yêu cầu
181 CH181 Phạm Thị Quỳnh Nhung 26/12/1989 Yên Bái 24 18 10 13 65 Đạt yêu cầu
182 CH182 Đặng Tuyết Nhung 01/03/1989 Thái Nguyên 24 21 13 17 75 Đạt yêu cầu
183 CH183 Đỗ Thị Hà Ni 06/10/1987 Hưng Yên 24 22 19 16 81 Đạt yêu cầu
184 CH184 Hà Thị Hồng Ninh 25/07/1976 Ninh Bình 20 28 8 14 70 Đạt yêu cầu
185 CH185 Nguyễn Trọng Ninh 01/12/1982 Bắc Giang 0 0 0 0 Không đạt
186 CH186 Nguyễn Xuân Núi 06/04/1983 Sơn La 15 15 10 12 52 Đạt yêu cầu
187 CH187 Vũ Thị Kim Oanh 17/06/1983 Hải Phòng 19 17 4 18 58 Không đạt
188 CH188 Nguyễn Đức Phận 11/08/1984 Hà Nội 26 18 14 15 73 Đạt yêu cầu
189 CH189 Trần Văn Phi 26/01/1973 Quảng Ninh 6 21 13 16 56 Không đạt
190 CH190 Nguyễn Văn Phong 16/07/1983 Hà Nội 20 21 11 15 67 Đạt yêu cầu
191 CH191 Nguyễn Mạnh Phú 18/06/1987 Hà Nội 0 0 0 0 Không đạt
192 CH192 Nguyễn Văn Phú 02/11/1980 Hà Nội 14 14 6 12 46 Không đạt
193 CH193 Phạm Văn Phúc 26/05/1986 Quảng Ninh 22 15 14 10 61 Đạt yêu cầu
194 CH194 Vũ Hồng Phương 18/07/1986 Vĩnh Phúc 21 17 13 10 61 Đạt yêu cầu
195 CH195 Nguyễn Thu Phương 27/02/1986 Quảng Ninh 27 21 15 14 77 Đạt yêu cầu
196 CH196 Chu Lan Phương 01/05/1989 Hà Nội 28 19 17 20 84 Đạt yêu cầu
197 CH197 Nguyễn Thị Bích Phương 18/10/1988 Hải Dương 26 16 18 20 80 Đạt yêu cầu
198 CH198 Vũ Văn Phương 15/07/1984 Bắc Giang 19 14 10 12 55 Đạt yêu cầu
199 CH199 Lê Hoài Phương 27/01/1985 Nam Định 13 11 2 18 44 Không đạt
200 CH200 Đặng Thị Phượng 04/07/1978 Nam Định 25 14 13 16 68 Đạt yêu cầu
201 CH201 Đỗ Trần Quang 23/07/1985 Nam Định 22 15 13 16 66 Đạt yêu cầu
202 CH202 Vũ Nhất Quý 16/09/1983 Hải Phòng 5 27 2 18 52 Không đạt
203 CH203 Nguyễn Thị Quyên 20/08/1987 Hải Dương 23 12 14 19 68 Đạt yêu cầu
204 CH204 Trịnh Thị Quyên 09/11/1987 Hải Phòng 16 13 17 19 65 Đạt yêu cầu
205 CH205 Lê Thị Hồng Quyên 01/09/1986 Phú Thọ 10 10 7 14 41 Không đạt
206 CH206 Nguyễn Bá Quyết 25/12/1989 Quảng Ninh 12 10 6 15 43 Không đạt
207 CH207 Phạm Văn Quyết 20/10/1982 Quảng Ninh 9 8 9 16 42 Không đạt
208 CH208 Nguyễn Đình Quyết 01/01/1984 Nam Định 24 10 7 14 55 Đạt yêu cầu
209 CH209 Lê Xuân Sang 11/02/1983 Hà Nội 11 7 2 18 38 Không đạt
210 CH210 Trần Hồng Sáng 15/10/1986 Nghệ An 6 16 6 13 41 Không đạt
211 CH211 Bùi Thị Sao 13/05/1989 Thái Bình 26 12 15 15 68 Đạt yêu cầu
212 CH212 Vi Trường Sơn 01/02/1980 Phú Thọ 12 0 9 15,5 36,5 Không đạt
213 CH213 Nguyễn Văn Sơn 28/05/1986 Hải Dương 18 13 1 10 42 Không đạt
214 CH214 Mai Tài Sơn 03/07/1984 Thanh Hóa 12 8 8 12 40 Không đạt
215 CH215 Trần Ngọc Sơn 23/08/1983 Nam Định 25 21 17 19 82 Đạt yêu cầu
216 CH216 Lâm Hùng Sơn 11/11/1986 Hà Nội 17 11 8 16 52 Đạt yêu cầu
217 CH217 Phạm Văn Tân 20/09/1985 Ninh Bình 15 13 3 14 45 Không đạt
218 CH218 Nguyễn Văn Thái 04/03/1986 Nam Định 10 12 6 11 39 Không đạt
219 CH219 Trần Minh Thắng 24/06/1989 Hà Nội 28 21 13 15 77 Đạt yêu cầu
220 CH220 Nguyễn Bá Thắng 15/08/1987 Hải Phòng 26 10 15 13 64 Đạt yêu cầu
221 CH221 Trần Văn Thắng 14/11/1982 Nam Định 13 9 14 7 43 Không đạt
222 CH222 Đỗ Đăng Thắng 04/10/1984 Hà Nội 26 15 15 16 72 Đạt yêu cầu
223 CH223 Lại Ngọc Thắng 02/07/1987 Lai Châu 20 18 18 11 67 Đạt yêu cầu
224 CH224 Nguyễn Cảnh Thắng 12/02/1970 Quảng Ninh 10 26 10 14 60 Đạt yêu cầu
225 CH225 Trần Văn Thắng 24/11/1988 Nghệ An 16 7 16 10 49 Không đạt
226 CH226 Nguyễn Ngọc Thanh 26/03/1986 Quảng Ninh 23 18 16 16 73 Đạt yêu cầu
227 CH227 Nguyễn Thị Thanh 14/11/1986 Thái Bình 25 16 17 18 76 Đạt yêu cầu
228 CH228 Lê Khánh Thành 10/04/1981 Hà Nội 22 25 13 18 78 Đạt yêu cầu
229 CH229 Ninh Khắc Thành 02/01/1982 Thanh Hóa 8 8 3 4 23 Không đạt
230 CH230 Bùi Tiến Thành 08/01/1982 Hải Dương 13 18 11 6 48 Không đạt
231 CH231 Lê Đăng Thao 18/06/1988 Hà Nội 25 10 13 12 60 Đạt yêu cầu
232 CH232 Tạ Thị Thu Thảo 21/03/1989 Ninh Bình 25 21 16 14 76 Đạt yêu cầu
233 CH233 Ngô Phương Thảo 23/07/1989 Bắc Giang 26 12 15 17 70 Đạt yêu cầu
234 CH234 Nguyễn Thị Hương Thảo 14/03/1987 Nghệ An 24 16 8 10 58 Đạt yêu cầu
235 CH235 Vũ Thị Phương Thảo 11/03/1986 Hưng Yên 11 11 7 10 39 Không đạt
236 CH236 Doãn Thị Phương Thảo 30/10/1986 Nghệ An 27 21 11 12 71 Đạt yêu cầu
237 CH237 Ngô Phan Thiện 26/03/1983 Hưng Yên 0 0 0 0 Không đạt
238 CH238 Lại Đình Thông 17/08/1984 Hà Nội 22 15 14 16 67 Đạt yêu cầu
239 CH239 Dương Minh Thu 12/10/1987 Hà Nội 26 14 17 18 75 Đạt yêu cầu
240 CH240 Nguyễn Thị Minh Thu 17/12/1989 Nam Định 25 10 12 16 63 Đạt yêu cầu
241 CH241 Nguyễn Hữu Thụ 29/07/1976 Hà Nội 0 0 0 0 Không đạt
242 CH242 Trần Thị Thuận 11/06/1984 Quảng Ninh 19 16 16 16 67 Đạt yêu cầu
243 CH243 Trịnh Văn Thức 03/02/1986 Thanh Hóa 21 18 12 13 64 Đạt yêu cầu
244 CH244 Trần Phương Thúy 10/08/1988 Hải Dương 23 17 16 18 74 Đạt yêu cầu
245 CH245 Vũ Thị Thúy 15/04/1989 Hà Nội 25 17 13 16 71 Đạt yêu cầu
246 CH246 Hà Thị Diệu Thùy 12/07/1982 Nghệ An 17 21 10 16 64 Đạt yêu cầu
247 CH247 Nguyễn Lệ Thủy 31/03/1985 Hà Nội 25 23 9 18 75 Đạt yêu cầu
248 CH248 Trần Thu Thủy 22/10/1988 Bắc Ninh 25 20 18 16 79 Đạt yêu cầu
249 CH249 Đào Thị Thu Thủy 30/01/1988 Hà Nội 22 12 14 16 64 Đạt yêu cầu
250 CH250 Bùi Thị Thu Thủy 28/07/1984 Hải Dương 10 9 4 12 35 Không đạt
251 CH251 Đỗ Thị Thủy 09/08/1986 Hưng Yên 16 10 8 9 43 Không đạt
252 CH252 Đỗ Thị Thu Thủy 17/11/1986 Gia Lai 22 14 12 13 61 Đạt yêu cầu
253 CH253 Phạm Thị Thủy 29/04/1982 Quảng Ninh 0 0 0
0 Không đạt
254 CH254 Phạm Thị Thủy 02/08/1987 Thái Bình 22 18 16 15 71 Đạt yêu cầu
255 CH255 Đào Trọng Tiến 15/04/1987 Hà Nội 15 14 16 11 56 Đạt yêu cầu
256 CH256 Trần Kim Toàn 16/10/1981 Hà Nam 11 15 16 18 60 Đạt yêu cầu
257 CH257 Cao Khánh Toàn 20/10/1982 Nghệ An 18 12 7 8 45 Không đạt
258 CH258 Hoàng Minh Trà 06/10/1984 Hà Nội 23 18 7 12 60 Đạt yêu cầu
259 CH259 Trần Thị Hồng Trang 12/01/1987 Hải Phòng 17 11 13 14 55 Đạt yêu cầu
260 CH260 Kiều Thị Thu Trang 05/10/1988 Tuyên Quang 20 18 15 18 71 Đạt yêu cầu
261 CH261 Nguyễn Ngọc Trang 19/01/1988 Hà Nội 24 19 16 14,5 73,5 Đạt yêu cầu
262 CH262 Lê Thị Huyền Trang 25/11/1990 Hà nội 29 24 14 17,5 84,5 Đạt yêu cầu
263 CH263 Nguyễn Quỳnh Trang 15/03/1989 Yên Bái 18 17 9 11 55 Đạt yêu cầu
264 CH264 Nguyễn Thùy Trang 14/07/1989 Hải Phòng 23 16 10 11,5 60,5 Đạt yêu cầu
265 CH265 Đặng Thu Trang 15/11/1989 Hà Nội 21 16 12 12,5 61,5 Đạt yêu cầu
266 CH266 Hồ Thị Huyền Trang 01/07/1987 Thanh Hóa 26 20 14 12,5 72,5 Đạt yêu cầu
267 CH267 Hoàng Thu Trang 14/10/1988 Hưng Yên 20 22 9 14 65 Đạt yêu cầu
268 CH268 Trịnh Thị Thu Trang 19/04/1989 Thái Nguyên 26 20 14 15 75 Đạt yêu cầu
269 CH269 Phạm Quỳnh Trang 08/08/1988 Hà Nội 25 14 11 12,5 62,5 Đạt yêu cầu
270 CH270 Phạm Hữu Trí 27/09/1984 Hà Nội 16 12 13 11 52 Đạt yêu cầu
271 CH271 Nguyễn Gia Trọng 28/07/1988 Hà Nội 22 16 15 14,5 67,5 Đạt yêu cầu
272 CH272 Trần Đình Trọng 22/01/1985 Nghệ An 20 12 7 12,5 51,5 Đạt yêu cầu
273 CH273 Đào Việt Trung 25/02/1987 Hà Nội 18 7 16 15 56 Không đạt
274 CH274 Hoàng Quốc Trung 01/12/1979 Quảng Ninh 17 9 13 11 50 Đạt yêu cầu
275 CH275 Nguyễn Văn Trường 06/08/1986 Hà Nội 13 7 8 11 39 Không đạt
276 CH276 Bùi Xuân Trường 31/10/1978 Hà Nội 17 9 13 12,5 51,5 Đạt yêu cầu
277 CH277 Lê Thị Thủy Tú 17/01/1988 Hải Phòng 28 17 18 17 80 Đạt yêu cầu
278 CH278 Ngô Anh Tuấn 08/12/1987 Hà Nội 18 13 12 11 54 Đạt yêu cầu
279 CH279 Dương Đình Tuấn 01/02/1986 Thanh Hóa 13 13 8 12,5 46,5 Không đạt
280 CH280 Vũ Đức Tuấn 04/04/1982 Thái Bình 24 15 4 10,5 53,5 Không đạt
281 CH281 Lê Ngọc Tuấn 07/11/1985 Hà Nội 14 10 7 15 46 Không đạt
282 CH282 Nguyễn Thanh Tùng 10/08/1987 Hưng Yên 22 10 15 14 61 Đạt yêu cầu
283 CH283 Hoàng Tùng 10/05/1985 Thái Nguyên 23 10 10 16 59 Đạt yêu cầu
284 CH284 Hoàng Trần Tùng 08/10/1986 Ninh Bình 19 10 11 14 54 Đạt yêu cầu
285 CH285 Lê Xuân Tùng 20/11/1989 Bắc Ninh 15 11 7 12 45 Không đạt
286 CH286 Nguyễn Thanh Tùng 17/11/1979 Hà Nội 22 14 11 19 66 Đạt yêu cầu
287 CH287 Đỗ Quang Tùng 06/06/1986 Hà Nội 22 14 15 15 66 Đạt yêu cầu
288 CH288 Nguyễn Quốc Tùng 27/08/1975 Thái Bình 0 0 0 0 Không đạt
289 CH289 Vũ Thị Hà Vân 24/02/1989 Hà Nội 27 11 17 18 73 Đạt yêu cầu
290 CH290 Lê Thị Vân 29/08/1987 Hưng Yên 20 17 15 15 67 Đạt yêu cầu
291 CH291 Lê Ngọc Vân 13/05/1988 Hà Nội 23 9 16 16 64 Đạt yêu cầu
292 CH292 Lê Thị Hồng Vân 20/11/1989 Thanh Hóa 14 13 16 14 57 Đạt yêu cầu
293 CH293 Triệu Ngọc Văn 13/10/1981 Hải Dương 7 6 5 12 30 Không đạt
294 CH294 Đặng Hoàng Việt 17/08/1989 Quảng Ninh 0 0 0 0 Không đạt
295 CH295 Tạ Đức Việt 16/12/1987 Hòa Bình 25 11 12 14 62 Đạt yêu cầu
296 CH296 Nguyễn Bá Vĩnh 27/09/1989 Hải Dương 24 15 15 16 70 Đạt yêu cầu
297 CH297 Nguyễn Khắc Vũ 05/03/1985 Hà Nội 23 15 10 13 61 Đạt yêu cầu
298 CH298 Bùi Thị Xuân 20/06/1989 Bắc Giang 25 14 14 18 71 Đạt yêu cầu
299 CH299 Đặng Thị Xuyến 06/09/1985 Nam Định 18 11 7 13 49 Không đạt

Kết quả thi Tiếng Anh B2 Khung Châu Âu

Số TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đọc Viết Nghe Nói Tổng Ghi chú
1 CH501 Kim Long Biên 15/04/1975 Nam Định 8 13 4 16 41 Không đạt
2 CH502 Nguyễn Văn Cảnh 28/08/1975 Nghệ An 24 19 12 18 73 Đạt yêu cầu
3 CH503 Nguyễn Thành Chương 13/12/1964 Bắc Ninh 12 14 4 18 48 Không đạt
4 CH504 Nguyễn Mạnh Hùng 20/11/1970 Hải Phòng 1 5 2 18 26 Không đạt
5 CH505 Nguyễn Thị Hoàng Lan 25/05/1970 Hà Nội 24 24 14 17 79 Đạt yêu cầu
6 CH507 Vũ Thị Minh Ngọc 24/10/1980 Hải Phòng 10 22 4 19 55 Không đạt
7 CH508 Nguyễn Bằng Thắng 17/03/1982 Nghệ An 9 19 4 18 50 Không đạt
8 CH509 Hoàng Văn 25/11/1976 Bắc Giang 28 22 16 17 83 Đạt yêu cầu


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 10:01 )  
You are here: Home Tuyển sinh Thông báo kết quả thi B1, B2 Khung Châu Âu Đợt tháng 05 năm 2013