Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO CÁC THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014

Email In PDF.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh cao học hàng năm thuộc các chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh và Thương mại và Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự thi tuyển sinh cao học năm 2014 tại Trường Đại học Ngoại thương (xem Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp); ngành, chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương và Chương trình bổ sung kiến thức các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại và Tài chính ngân hàng kèm theo).


Thời gian học dự kiến khai giảng: 18h ngày 1 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương

Thời gian học: Học buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, kèm theo bảng điểm (phô tô công chứng) và 1 ảnh 3x4

Đăng ký tại Khoa Sau đại học, Trường ĐHNT, tầng 9, nhà A, số 91 phố Chùa Láng - Hà Nội, từ ngày 01/03/2013 đến ngày 29/03/2013 (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng từ 8h15 -11h và chiều từ 14h-16h).

Điện thoại: 04 32595155 (Máy lẻ 215, 217).

Website: www.ftu.edu.vn;  www.sdh.ftu.edu.vn

Việc học bổ sung kiến thức được tổ chức dựa trên các quy định hiện hành của trường Đại học Ngoại thương về chuyên ngành đúng (phù hợp) với chuyên ngành đào tạo của trường

I. Các ngành, chuyên ngành đại học được coi là đúng (phù hợp) với chuyên ngành dự thi đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương

1. Đối với chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (MS:60.31.07): Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học.

2. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MS:60.34.05): Ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học.

3. Đối với chuyên ngành Thương mại (MS:60.34.10): Ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương; chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học.

4. Đối với chuyên ngành Tài chính ngân hàng (MS: 60.34.20): Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, gồm các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng, cụ thể: chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm.

Người dự thi phải học chương trình bổ sung kiến thức của trường Đại học Ngoại thương (được miễn các môn học mà thời lượng đủ so với số đơn vị học trình chương trình đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương quy định).

II. Các ngành, chuyên ngành đại học được coi là gần với chuyên ngành dự thi đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương (đã được bổ sung bằng Quyết định số 995/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 01 tháng 08 năm 2011 về việc phê duyệt các chương trình đào tạo thạc sỹ):

1.Đối với chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (MS: 60.31.07): Ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học và chuyên ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Quan hệ quốc tế.

2. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MS: 60.34.05):

- Các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý của các trường đại học.

- Các ngành: Ngoại ngữ kinh tế, thương mại, Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, tổ chức quản lý dược hệ chính quy của các trường đại học.

- Các nhóm ngành: Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải hệ chính quy của các trường đại học.

3. Đối với chuyên ngành Thương mại (MS: 60.34.10): Ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học, chuyên ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Quan hệ quốc tế.

4. Đối với chuyên ngành Tài chính ngân hàng (MS: 60.34.20):

- Các ngành : Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại...

- Các ngành , nhóm ngành: Ngoại ngữ kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải, hệ chính quy của các trường đại học.

Người dự thi phải học chương trình bổ sung kiến thức của trường Đại học Ngoại thương (được miễn các môn học mà thời lượng đủ so với số đơn vị học trình chương trình đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương quy định).

* Ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế bao gồm các ngành, chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Thương mại, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực.

* Trường đại học: Bao gồm các trường đại học và các học viện.

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH KINH TẾ

(Dành cho các thí sinh dự thi chuyên ngành thạc sĩ KTTG và QHKTQT)

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Chính sách thương mại quốc tế

2


2

Quan hệ kinh tế quốc tế

3


3

Giao dịch thương mại quốc tế

3


4

Thanh toán quốc tế

3


5

Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương

3


6

Marketing quốc tế

3


7

Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

3


8

Đầu tư nước ngoài

2


CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QTKD

(Dành cho các thí sinh dự thi chuyên ngành thạc sĩ QTKD)


STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Quản trị chiến lược

3


2

Quản trị nhân sự

3


3

Quản trị tài chính

3


4

Marketing căn bản

3


5

Giao dịch thương mại quốc tế

3


6

Thanh toán quốc tế

3


7

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

3


8

Pháp luật kinh doanh quốc tế

3


9

Nguyên lý kế toán

3


CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH THƯƠNG MẠI

(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Thương mại)

 

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Thanh toán quốc tế

2

 

2

Marketing quốc tế

2

 

3

Giao dịch thương mại quốc tế

2

 

4

Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

2

 

5

Vận tải - Bảo hiểm quốc tế

2

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

3


2

Kinh tế vĩ mô

3


3

Nguyên lý kế toán

3


4

Lý thuyết tài chính

3


5

Tiền tệ - Ngân hàng

3


6

Thị trường tài chính và các định chế tài chính

3


7

Phân tích báo cáo tài chính

3


8

Thanh toán quốc tế

3


Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 14:50 )  
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO CÁC THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014