Khoa Sau đại học

JA slide show

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2011

Email In PDF.

aCăn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ”; Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh sau đại học Đợt 2 năm 2011 như sau:

Để xem chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 08:23 )  
You are here: Home Thạc sĩ Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2011