Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Email In PDF.

Trường Đại học ngoại thương thông báo tuyển sinh khóa 1 Tiến sỹ Quản trị kinh doanh.

Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng đại học, trong đó ít nhất có 12 tháng học tập, nghiên cứu tập trung tại cơ sở đào tạo.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh không đủ điều kiện miễn ngoại ngữ.

Xem chi tiết thông báo và Mẫu hồ sơ trong file đính kèm.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 13 Tháng 1 2011 10:47 )  
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH