Khoa Sau đại học

JA slide show

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO Thạc sỹ nghiên cứu quan hệ kinh tế Á-Âu Niên khóa 2010-2011

Email In PDF.

Khoa Sau đại học thông báo và mời tất cả các học viên, sinh viên Pháp ngữ và các giảng viên Pháp ngữ tham dự các chương trình hội thảo trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo Thạc sỹ Quan hệ kinh tế Á-Âu giữa ĐH Ngoại thương và ĐH Rennes II, CH Pháp.

Xin vui lòng xem chủ đề và lịch hội thảo dưới đây

 

Thc s nghiên cu quan h kinh tế Á-Âu

Niên khóa 2010-2011

ĐH Rennes 2 (CH Pháp) - Đi hc Ngoi thương (VN)

------------

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Ngày

Tham luận viên

Cơ quan công tác

Chủ đ

Địa điểm

1.

Thứ Hai, ngày  8 / 11

18h00-20h00

Ông Emmanuel MERSCH

Minister Counsellor,

Head of Finance,

Contracts and Audit Section,

Delegation of the European Union to Vietnam

Cơ chế vận hành của Liên minh Châu Âu, từ hiệp ước Rome đến Hiệp ước Lisbonne"

A 1109, ĐHNT

2.

Thứ Bảy, 13/11, 10h30-12h00

Ông Loïc Muller

Phụ trách Phòng thương mại và công nghiệp Pháp-Việt tại Hà Nội (CCIFV)

+       Giới thiệu chung về hoạt động của CCIFV

+       Cơ hội tìm việc làm tại các doanh nghiệp Pháp

+       Phòng Việc làm của CCIFV

+       Diễn đàn tìm việc của CCIFV

salle à déterminer

3.

3/12/2010, 18h00

Bà Sabina Petrecchia, Team Leader, Social Sectors

 

và Ông Adolfo Campos

Delegation of the European Union to Vietnam

 

 

Head of Administration Section

Việc làm và cơ hội nghề nghiệp tại các thể chế Châu Âu

A 1109, ĐHNT

4.

Thứ Tư, 15/12/2010, 18h00-20h00

Ông Emmanuel MERSCH

Minister Counsellor,

Head of Finance,

Contracts and Audit Section,

Delegation of the European Union to Vietnam

Vai trò địa chính trị của ASEAN tại châu Á : Thực trạng và triển vọng

A 1109, ĐHNT

5.

22.02.2011 ?

23.02.2011 ? 6 p.m.

24.02.2011 ?

Ông. Claudio Dordi or Federico Lupo Pasini

Delegation of the European Union to Vietnam

Title?

salle 1109, Bât. A

6.

15.03.2011 ?

16.03.2011 ? 6 p.m.

17.03.2011 ?

18.03.2011 ?

M. Claudio Dordi or Federico Lupo Pasini

Delegation of the European Union to Vietnam

Title?

salle 1109, Bât. A

7.

03.05.2011 ?

04.05.2011 ? 6 p.m.

05.05.2011 ?

06.05.2011 ?

M. Claudio Dordi or Federico Lupo Pasini

Delegation of the European Union to Vietnam

Title?

salle 1109, Bât. A

8.

10 Mars, 18h00-21h00

Ông. Loïc Muller

Phụ trách Phòng TMCN Pháp tại Hà Nội

Triển vọng kinh tế của VN

A 1109, ĐHNT

9.

24 Mars, 18h00-21h00

Hội nhập KTQT của VN và chiến lược xâm nhập thị trường VN của các doanh nghiệp Pháp

A 1109, ĐHNT

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 11 2010 15:56 )  
You are here: Home Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh Tế Á - ÂU (ĐH Rennes) CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO Thạc sỹ nghiên cứu quan hệ kinh tế Á-Âu Niên khóa 2010-2011