Khoa Sau đại học

JA slide show

Đề cương và tài liệu môn học Tư pháp quốc tế

Email In PDF.

Khoa Sau đại học thông báo đề cương và tài liệu môn học Tư pháp quốc tế dành cho lớp Master 1 Luật kinh doanh quốc tế phiên bản thứ 9 năm học 2009-2010.

Chi tiết xem tại đây.

Để có thêm tài liệu viết bằng tiếng Pháp, học viên có thể truy cập vào thư viện trực tuyến của trường ĐH François Rabelais de Tours: http://portail.scd.univ-tours.fr/screens/erm_AtoZ.html?CODE_RUBRIQUE=1180940614072&LANGUE=0&RF=1180940614072

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 5 2010 08:56 )  
You are here: Home Đề cương môn học Đề cương và tài liệu môn học Tư pháp quốc tế