Khoa Sau đại học

JA slide show

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án (hợp tác với ĐH Nantes CH Pháp)

Email In PDF.

Chương trình Thạc sỹ Quản trị dự án - Master Management de projet hợp tác đào tạo với ĐH Nantes (CH Pháp).

Xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 11:47 )  
You are here: Home Thạc sĩ Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án (hợp tác với ĐH Nantes CH Pháp)