Khoa Sau đại học

JA slide show

Lịch học các lớp Bổ sung kiến thức năm 2010

Email In PDF.

Khoa Sau đại học thông báo lịch học Bổ sung kiến thức để dự thi Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế Thế giới & Quan hệ Kinh tế quốc tế, Quản trị Kinh doanh và Thương mại.

Chi tiết lịch học các chuyên ngành tại đây.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 16:42 )  
You are here: Home Lịch học & thi Lịch học các lớp Bổ sung kiến thức năm 2010