Khoa Sau đại học

JA slide show

Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế

Email In PDF.
.

Ecole supérieure de Commerce extérieur                                                        Université de Tours

Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế

No

Họ Tên

Học hàm, học vị, nơi công tác

01

Michel TROCHU

GS Luật, ĐH Tours

02

Daniel GUIROY

GS Luật, ĐH Tours

03

Jean ROSSETTO

GS Luật, ĐH Tours

04

Daniel LANGE

GS Luật, ĐH Tours

05

Hadim SLIM

GS Luật, ĐH Tours

06

Franck JULIEN

GS Luật, ĐH Tours

07

Lucette DEFALQUE

GS Luật, Libre de Bruxelles, Bỉ

08

M. GARABEDIAN

GS Luật, Libre de Bruxelles, Bỉ

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 08:16 )  
You are here: Home Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (ĐH Tour) Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế