Tổ chức và nhân sự của Khoa Sau đại học

Tổ chức - Nhân sự

Tổ chức nhân sự của Khoa Sau đại học bao gồm Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và các chuyên viên.

Ban lãnh đạo Khoa:

1. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa - Trưởng Khoa

2. PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó trưởng Khoa

3. TS Nguyễn Văn Cảnh - Phó trưởng Khoa

Chuyên viên:

1. ThS Nguyễn Thu Hà

2. ThS Lê Phương Hà

3. ThS Lê Thanh Thủy

4. ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

5. ThS Nguyễn Quốc Tuân

6. ThS Nguyễn Thị An Ly

 

 

TIN TỨC - THÔNG BÁO MỚI NHẤT