Danh mục luận án Tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI

08/05/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khán...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

09/04/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN ĐỨC NHÂN

09/04/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Nhân...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRẦN TUẤN MINH

27/03/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Tuấn Minh cùng...

Luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng

05/01/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng cùng những tài liệu l...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI HOÀNG LÂN

02/10/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Bùi Hoàng Lân cùng những...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN LAN ANH

11/09/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Anh cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH VŨ THỊ BÍCH HẢI

17/08/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Hải cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NHẬT THU

29/06/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhật Thu cùn...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI DUY LINH

20/03/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Bùi Duy Linh cùng những...